ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 5.6 trang 7 SBT Hóa học 8

Bài tập 5.6 trang 7 SBT Hóa học 8

Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.6

Khối lượng của 4 nguyên tử Mg: 4.24 = 96đvC

Bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X

⇒ khối lượng của nguyên tố X là: 96:3 = 32 đvC

Vậy X là số nguyên tố lưu huỳnh (S).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.6 trang 7 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON