ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 Nguyên tố hóa học

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 về Nguyên tố hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 8 chất clo    
  • B. 8 nguyên tố clo
  • C. 8 phân tử clo
  • D. 8 nguyên tử clo
  • A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần
  • B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  2  lần
  • C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  0,5 lần
  • D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  0,5 lần
 •  
   
  • A. gam
  • B. kg
  • C. g/cm3
  • D. đvC
  • A. S
  • B. fE
  • C. Fe
  • D. FE
 • ZUNIA12
  • A. Cacbon (than)
  • B. Oxi
  • C. Sắt
  • D.  Silic
  • A. Trên 110 nguyên tố
  • B. Đúng 110 nguyên tố
  • C. 111 nguyên tố
  • D. 100 nguyên tố
 • ADMICRO
  • A. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân
  • B. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt electron trong hạt nhân
  • C. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt notron trong hạt nhân
  • D. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số khối trong hạt nhân
  • A. Cs
  • B. Sn
  • C. Ca
  • D. B
  • A. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó.
  • B. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử nguyên tố đó.
  • C. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tố đó.
  • D. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng một nguyên tử nguyên tố đó.
  • A. Mg nặng hơn O
  • B. Mg nhẹ hơn O
  • C. O bằng Mg
  • D. Tất cả đáp án trên
ZUNIA9
OFF
ON