ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đơn vị của nguyên tử khối, phân tử khối là:

  • A. 
   gam
  • B. 
   kg
  • C. 
   g/cm3
  • D. 
   đvC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  đvC là viết tắt của Đơn vị cacbon

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON