ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  So sánh nguyên tử (Magie) Mg với nguyên tử (Cacbon) C, ta thấy:

  • A. 
   Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần
  • B. 
   Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  2  lần
  • C. 
   Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  0,5 lần
  • D. 
   Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  0,5 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tử khối của Mg là 24

  Phân tử khối của C là 12

  Lập tỉ lệ \(\frac{{PTK(Mg)}}{{PTK(C)}} = \frac{{24}}{{12}} = 2\)

  Như vậy Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON