OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tính % về khối lượng của nguyên tố có trong Al(NO3)3?

Hãy tính thành phần % về khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất có công thức Al(NO3)3

  bởi Đan Nguyên 23/04/2019
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Ta có MAl(NO3)3 = 27 + 14 .3 + 16 . 3 . 3 = 213

  => %MAl = \(\dfrac{27}{213}\) . 100 \(\approx\) 12,68 %

  => %MN = \(\dfrac{14\times3}{213}\) . 100 \(\approx\) 19,72 %

  => %MO = 100 - 12,68 - 19,72 = 67,6 %

    bởi Nguyễn Tâm 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF