OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Gọi tên các nguyên tố là phi kim?

Viết CTHH và đọc tên của các nguyên tố phi kim(bảng 1 trang 42 sgk hóa 8)với Hiđrô

giúp vs=_=

  bởi Lê Nhật Minh 25/04/2019
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • hiđro : H

  heli : He

  bo : B

  cacbon : C

  nitơ : N

  oxi : O

  flo : F

  neon : Ne

  silic : Si

  photpho : P

  lưu huỳnh : S

  clo : Cl

  agon : Ar

  brom : Br

    bởi Dương Bội Mỹ 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF