ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 5.1 trang 6 SBT Hóa học 8

Bài tập 5.1 trang 6 SBT Hóa học 8

Có thể dùng cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụ từ: “có cùng số proton trong hạt nhân”, trong định nghĩa về nguyên tố hóa học. Đó là cụm từ A, B hay C?

A. Có cùng thành phần hạt nhân.

B. Có cùng khối lượng hạt nhân.

C. Có cùng điện tích hạt nhân.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.1

Vì nơtron không mang điện nên điện tích của hạt nhân chỉ do proton quyết định.

Định nghĩa: Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.     

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 6 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON