ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 41.4 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.4 trang 56 SBT Hóa học 8

Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250g nước ở 25oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 25oC là 222g.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.4

100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 222g AgNO3

250g H2O ở 25oC hòa tan tối đa y? AgNO3

\(y = \frac{{250.222}}{{100}} = 555g\) 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.4 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Bi do

  Cho biết ở 20 độ, độ tan của NaCl là 36 g, cần bao nhiu gam nước để hòa tan hết 144 g muối ăn để tạo thành dung dịch bão hòa. Tính klượng dung dịch sau khi hòa tan.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Cam Ngan

  Có bao nhiêu gam CuSO4 trong 1 kg dd bão hòa ở 200C ,biết rằng độ tan của CuSO4 ở 200C bằng 1,5 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  cho biết độ tan của chất A trong nước ở 100C là 15g còn ở 900C là 50g.Hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hoà A ở 900C xuống 10oC thì có bao nhiêu gam chất A thoát ra khỏi dd

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  biết độ tan của muối ăn ở 20 độ C là 35,5 g hỏi có bao nhiêu gam muối ăn trong 300g dung dịch muối ăn bão hòa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Hòa tan hoàn toàn 17,7 g hỗn hợp X gồm Zn vào 500 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch y và 6,72 l khí H2 (đktc)

  a, Tính % khối lượng của mỗi chất trong X

  b, Cho y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Tính mCaSO4 có trong 1kg CaSO4 ngậm 2 phân tử nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Ở 40oC, độ tan của KCl là 40 gam. Hãy tính khối lượng KCl trong 350 gam dung dịch bão hòa KCl ở nhiệt độ này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Ở 250C ,độ tan của đường là 204 g, muối ăn là 36g, của AgNO3 là 222 gam.Hỏi phảu hòa tan bao nhiêu gam đường vào 80ml nước , bao nhiêu gam muối ăn vào 150ml nước và bao nhiêu gam AgNO3 vào 50ml nước để được dung dịch bão hòa ở t0 đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Giai chi tiết giúp mình nhé!

  Câu 1:Cho 13gam kẽm phản ứng vừa đủ với dung dịch Hcl có nồng độ 0,5M.

  a)Tính thể tích dung dịch axit clohidric đã phản ứng?

  b)Tính thể tích khí sinh ra(dktc)?

  c)Tính nồng độ dung dịch muối thu được(coi thể tích dung dịch không thay đổi)?

  Câu 2:Hòa tan hoàn toàn 72 gam muối ăn(Nacl) vào 200g nước ở 25(độ C)được dung dịch bão hòa

  a)Tính độ tan của muối ăn trong nước ở 25 độ C

  b)Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn đó

  Câu 3:Hòa tan hoàn toàn 9.4 gam kalioxit vào 200ml nước

  a)Viết PTHH xảy ra

  b)Tính nồng độ mol/lít của dung dịch thu được(giả sử quá trình hòa tan không làm thay đổi thể tích dung dịch)

  c)Tính nồng độ phần trăm của dung dịch

  Câu 4:Hòa tan hoàn toàn ,24 gam kim loại R có hóa trị II vào dung dịch Hcl dư.Sau phản ứng thu được dung dịch muối vào 6,72 lít khí H2 ở dktc.Em hãy cho biết kim Loại R là kim loại nào?

  Câu 5:Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi;

  a)Thả mẩu Natri vào cốc nước

  b)Thả 1 chiếc đinh sắt đã cạo sạch lớp bên ngoài vào ống nghiệm đựng dd axit clohidric

  #Các_bạn_giúp_mình_nhé_mình_còn_phải_nộp_bài.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhat nheo

  1.Biết độ tan của muối ăn là 35.5 g.Hỏi có bao nhiêu g muối ăn trong 300g dd muối ăn bão hòa. 2.Độ tan của MgSO4 ở 80°C là 64.3g.Hỏi có bao nhiêu g MgSO4 hòa tan trong 250g dd MgSO4 bão hòa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  1.Hãy tính độ tan của CuSO4,biết rằng cứ 0.9g CuSO4 thì hòa tan 60g H2O ở 12°C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho 1,3g Zn vào 200ml dd HCl 0,3M có D = 1,1g/ml. Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng kết thúc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Cho 25,65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do H2NCH2COONa tạo thành là
  A. 29,25 gam. B. 18,6 gam. C. 37,9 gam. D. 12,4 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  ở 200C, khi hòa tan 60 gam KNO3 vào 190nước thì thu đc dd bão hòa . tính độ tan của KNO3 ở nhiệu độ đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Tính số gam muối NaCl kết tinh khi hạ thấp nhiệt độ 500g dung dịch NaCl ở 25 độ C xuống 18 độ C.Biết độ tan của NaCl ở 25 độ C là 204, ở 18 độ C là 180

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA