RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 41.6 trang 57 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.6 trang 57 SBT Hóa học 8

Một dung dịch có chứa 26,5g NaCl trong 75g H2O ở 25oC, hãy xác định dung dịch NaCl nói trên là bão hòa hay chưa bão hòa?

Biết độ tan của NaCl trong nước ở 25oC là 36g.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.6

100g H2O ở 25oC hòa tan 36g NaCl

75g H2O ở 25oC hòa tan x?g NaCl

\(x = {m_{NaCl}} = \frac{{75.36}}{{100}} = 27g\)

Dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hòa. Vì dung dịch này có thể hòa tan thêm: 27 - 26,5 = 0,5(g) NaCl ở 25oC.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.6 trang 57 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA