ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 41.5 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.5 trang 56 SBT Hóa học 8

Biết độ tan của muối KCl ở 20oC là 34g. Một dung dịch KCl nóng có chưa 50g KCl trong 130g H2O được làm lạnh về nhiệt độ 20oC. Hãy cho biết:

a) Có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch?

b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.5

a) 100g H2O ở 20ºC hòa tan được 34g KCl

130g H2O ở 20ºC hòa tan được x?g KCl

\(x = {m_{KCl}} = \frac{{130.34}}{{100}} = 44,2g\)

b) Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch:  mKCl = 50 - 44,2 = 5,8(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.5 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA