RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 41.3 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.3 trang 56 SBT Hóa học 8

Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750g nước ở 25oC. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2g.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.3

100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 36,2g NaCl

750g H2O ở 25oC hòa tan tối đa x? NaCl 

\(x = \frac{{750.36,2}}{{100}} = 271,5g\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.3 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Anh Nguyễn

  hòa tan hoàn toàn 16,25g kl M ( chưa dõ hóa trị ) vào dd axit HCl. Khi phản ứng kết thúc thu được 5,6l H2 (đktc)

  a, Xác định kl M trong số các kl sau: Na=23 ; Cu=64 ; Zn=65.

  b, Tính thể tích dd HCl 0,2M cần dùng để hòa tan hết lượng kl này.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Goc pho

  Xác định độ tan của muối natri cacbonat trong nước ở 18oC. Biết ở nhiệt đọ này khi hòa tan hết 53g natri cacbonat vào 250g nước thì thu được dung dịch bảo hòa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Bài 1: Hòa tan 7,18g muối NACl vaog 20g nước ở 20 độ c thì được dung dịch bão hòa

  Tính độ tan của NaCL ở nhiệt độ trên

  Tính nồng độ phần trăm của dung dịch trên.

  Bài 2: Cho 6,5 g kẽm tác dụng hết với 100ml dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  Bài 3: Hòa tan 6,5 g kẽm bằng dung dịch axit clohidric

  a) thể tích H2 sinh ra (đktc)?

  b) Nếu dùng thể tích H2 trên để khử 19,2 g sắt III oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt

  Bài 4: Cho 200 dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa hết với 100g dung dịch HCl. Tính

  a) Nồng độ muối thu được sau phản ứng?

  b) Tính nồng độ axit HCl. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn?

  Bài 5: Cho 6,5g sắt vào 100ml dung dịch HCL 1M. Hãy:

  a) Tính lượng khí H2 tạo ra ở đktc?

  b) Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu? Nồng độ các chất sau phản ứng?

  Bài 6: Khử hoàn toàn 48g đồng (II) oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao

  a) Tính số gam đồng kim loại thu được?

  b) Tính thể tích H2 (đktc) cần dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  tính khối lượng NaCl có thể tan trong 750 g nước ở 250c. biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Hòa tan 42g CuSO4 vào 200g nước hỏi thu được dung dich bão hòa hay chưa? Biết SCuSO4,200c = 31,6 g

  Hòa tan 500g đường vào 150g nước hỏi thu được dung dich bão hòa hay chưa? Biết Sđường,250c = 204g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Tính % về khối lượng Sắt Sunfat kết tinh trong FeSO4.7H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tính khối lượng muối NaCl có thể tan trong 830g H2O ở 25độ C Tính nồng độ dung dịch bão hoà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Xác định chất tan và tinh khối lg dung dịch thu được cua thí nghiệm:hòa tan hoàn toàn 2,3gam Na vào 100g nước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  trung hòa 100 ml dung dịch NaOH cần 15 ml dung dịch HNO3 có nồng đọ 60% . khoi lượng riêng là 1,4g https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml

  1. Tính nồng đọ M của dung dịch NaOH ban đầu

  2.Nếu trung hòa lượng dung dịch NaOH nói trên bằng dung dịch H2SO4 có nồng độ 49% thì cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Ở 18OC, độ tan của muối Na2CO3 trong nước là 21,2g. điều đó nghĩa là gì?

  nếu làm lạnh 160g dd nóng có chứa 40g Na2CO3 về 18oC thì có bao nhiêu g Na2CO3 kết tinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  ở 25◦C độ tan của đường là 204g .Nồng độ phần trăm của dung dịch đường bão hòa ở nhiệt độ này là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  1) ở 300C, 260g nước hòa tan được tối đa 33.8g K2SO4. Hãy tính độ tan của K2SO4 tại nhiệt độ này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Ở 50oC, độ tan của KCl là 42,6g. Nếu cho 120g KCl vào 250g nước thì dung dịch thu được là bão hòa hay chưa bão hòa. Tính khối lượng KCl không tan hay cho thêm vào để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho biết độ tan của chất tan A trong nước ở 10 độ C là 15 g còn ở 90 độ C là 50 g . hỏi khi làm lạnh 600 g dung dịch bão hòa A ở 90 độ C xuống 10 độ C thì có bao nhiêu g chất rắn A thoát ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  a) cho biết độ tan của A trong nước ở 10 độ C là 15g còn ở 90 độ C là 50g hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hòa A ở 90 độ C xuống 10 độ C thì có bao nhiêu gam chất tan tách ra (kết tủa)

  b) cũng hỏi như vậy nhưng trước khi làm laqnhj ta đun để cho bay hơi 200g nước

  Giúp Mình với T.T

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA