RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (Hình 6.6, SGK), hãy ước lượng độ tan của các khí NO, O2 và N2 ở 20oC. Hãy chuyển đổi có bao nhiêu ml những khí trên tan trong 1 lit nước? Biết rằng ở 20oC và 1 atm, 1mol chất khí có thể tích là 24 lít và khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.2

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước cùng nhiệt độ, áp suất:

SNO = 0,006g/100g H2O

SO2 = 0,0045g/100g H2O

SN2 = 0,002g/ 100g H2O

* Chuyển đổi độ tan của các chất khí trên theo ml/1000ml H2O

\({S_{NO}}_{({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,006.24000.1000}}{{30.100}} = 48(ml/1000ml{H_2}O)\)

\({S_O}_{_2({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,0045.24000.1000}}{{32.100}} = 33,75(ml/1000ml{H_2}O)\)

\({S_N}_{_2({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,002.24000.1000}}{{28.100}} = 17,14(ml/1000ml{H_2}O)\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Bài tập 1: ở 20o C, 60 gam KNO3 tan trong 190 nước thì thu được dung dịch bão hoà. Tính độ tan của KNO3 ở nhiệt độ đó ?

  Bài tập 2: ở 20o C, độ tan của K2SO4 là 11,1 gam. Phải hoà tan bao nhiêu gam muối này vào 80 gam nước thì thu được dung dịch bão hoà ở nhiệt độ đã cho ?

  Bài tập 3: Tính khối lượng KCl kết tinh được sau khi làm nguội 600 gam dung dịch bão hoà ở 80o C xuống 20o C. Biết độ tan S ở 80o C là 51 gam, ở 20o C là 34 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Lê Thảo Trang

  Độ tan của NaNO3 ở 1000C là 180g , ở 200C là 88g . Hỏi có bao nhiêu g NaNO3 kết tinh lại khi hạ

  nhiệt độ của 84g dd NaNO3 bão hòa từ 1000C xuống 200C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Tính lượng KBr có thể hòa tan trong 100g dd KBrbão hòa ở 200C khi đốt nóng lên 1000C. Biết rằng nồng độ dung dịch bão hòa ở 200C là39,5% và ở1000C là 51%. Trong cả 2 trường hợp bỏ qua sự bốc hơi nước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12o C thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd . Tính độ tan của CuSO4 ở 12o C. (được phép sai số nhỏ hơn 0,1%)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  7. tính C% của nacl bão hòa ở 25độ C biết độ tan của nacl ở nhiệt độ này là 36 g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Ở 18 độ C hòa tan 53 gam Na2CO3 vào lượng nước cần thiết để được 303 gam dung dịch Na2CO3 bão hòa. Tính độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18 độ C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  4. cho 46 g koh hòa tan vào 200g h2o vào một thời gian thấy 10g koh không tan được nữa ở 20 độ C . tính dộ tan của koh ở nhiệt độ này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Ở nhiệt độ 600C, độ tan của KBr là 120g. Muốn có 330g dung dịch KBr bão hòa ở nhiệt độ 600C cần bao nhiêu g KBr? Bao nhiêu g nước?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Tính khối lượng AlNO3 kết tinh khỏi dung dịch khi làm lạnh 450g dung dịch bão hòa ở 80oC xuống 20oC (Biết độ tan của AlNO3 Ở 80oC là 668g và ở 20oC LÀ 222g)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO 4 .5H 2 O hòa tan vào 400ml dung dịch CuSO 4 10%

  (D=1,1g/ml) để tạo thành dung dịch A có nồng độ 16,48%.

  b. Khi hạ nhiệt độ dung dịch A xuống 12 o C thì thấy có 50 gam muối CuSO 4 .5H 2 O kết

  tinh, tách ra khỏi dung dịch. Tính độ tan của CuSO 4 ở 12 o C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Tìm kim loại r

  bởi thuy tien 03/04/2019

  cho 13,1 gam hon hop B gom R va \(R_2O\)( R la kim loai chi co hoa tri I) vao nuoc du. Ket thuc phan ung thu duoc dd kiem chua 20 gam chat tan va thoat ra 3,36 lit khi o dktc. Tim kim loai R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Xác định độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18 C, biết ở nhiệt độ này, hoà tan hết 143g Na2CO3.10H2O trong 250g nước thì được dung dịch bão hoà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Làm lạnh 500g dung dịch Na2CO3 bão hoà ở 60 độ C xuống 0 độ C thì thấy có x gam chất rắn kết tinh tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của Na2CO3 ở 60 độ C và 0 độ C lần lượt là 46,2g và 7,24g. Tính khối lượng x trong mỗi trường hợp sau:

  a) Chất rắn kết tinh là Na2CO3.

  b) Chất rắn kết tinh là Na2CO3. 10 H2O.

  ( Đề thi chọn đội tuyển hoá 9 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2008-2009).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  !!!!!!!!!!!!!!!!

  1/Cho biết độ tan của chất D ở \(^{10^0C}\) là 15g, còn ở \(^{90^0C}\) là 50g. Hỏi khi làm lạnh dung dịch bão hòa ở 90C xuống 10C thì có bao nhiêu gam kết tủa ?

  2/ Hòa tan hết 0,2 mol CuO trong dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), đun nóng, sau đó làm nguội đến \(^{10^0C}\). Tính khối lượng CuSO4 . 5H2O tách khỏi dung dịch. Biết SCuSO4 (\(^{10^0C}\)) = 17,4g

  3/ Hòa tan 450g KNO3 vào 500g nước cất ở 2500C (Dung dịch X). Biết độ tan của KNO3 ở 200C là 32g. Hãy xác định khối lượng KNO3 tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh dung dịch X đến 200C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Biết độ tan của NaCl ở 20oC là 35,9g.

  a. Tính nồng độ % của dd NaCl bão hòa ở nhiệt độ đó.

  b. Nếu đun nóng 200g dd trên để 50g nước bay hơi đi rồi lại để dd trở về 20oC thì có bao nhiêu gam NaCl lắng lại đáy cốc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA