ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 41 Độ tan của một chất trong nước

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 41 về Độ tan của một chất trong nước online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Tăng
  • B. Giảm
  • C. Có thể tăng hoặc giảm
  • D. Không thay đổi
  • A. Đều tăng
  • B. Đều giảm
  • C. Phần lớn tăng
  • D. Phần lớn giảm
 •  

   
   
  • A. Số gam chất đó tan trong 100g dung dịch.
  • B. Số gam chất đó tan trong 100g dung môi
  • C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100g dung dịch
  • D. Số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà
  • A. 35,5 gam
  • B. 35,9 gam
  • C. 36,5 gam
  • D. 37,2 gam
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 40,1 gam
  • B. 44,2 gam
  • C. 42,1 gam
  • D. 43,5 gam
 • Câu 6:

  Độ tan là gì

  • A. Số kilogam chất đó tan được trong một lít nước để tạo ra dung dich bão hòa để nhiệt độ xác định
  • B. Là số gam chất đó tan ít nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định
  • C. Là số gam chất đó tan nhiều nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa nhiệt độ xác định
  • D. Là số gam chất đó không tan trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định
 • Câu 7:

  Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

  • A. Nhiệt độ
  • B. Áp suất
  • C. Loại chất
  • D. Môi trường
 • Câu 8:

  Axit không tan trong nước là

  • A. H2SO4
  • B. H3PO4
  • C. HCl
  • D. H2SiO3
 • Câu 9:

  Chọn kết luận đúng

  • A. Muối clorua đều là muối tan
  • B. Muối sắt là muối tan
  • C. Muối của kim loại kiềm đều là muối tan
  • D. BaSO4 là muối tan
 • Câu 10:

  Độ tan của NaCl trong nước là 25°C là 36 g. Khi mới hòa tan 15 g NaCl và 50 g nước thì phải hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl dể dung dịch bão hòa?

  • A. 3 gam
  • B. 40 g
  • C. 5 gam
  • D. 9 gam
YOMEDIA