ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng khi nói về độ tan.

  Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

  • A. 
   Số gam chất đó tan trong 100g dung dịch.
  • B. 
   Số gam chất đó tan trong 100g dung môi
  • C. 
   Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100g dung dịch
  • D. 
   Số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5859

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA