ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi  như thế nào?

  • A. 
   Tăng
  • B. 
   Giảm
  • C. 
   Có thể tăng hoặc giảm
  • D. 
   Không thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ tan của chất khí trong nước sẽ tăng khi ta tăng nhiệt độ và giảm áp suất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5856

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA