RANDOM
AMBIENT

Giải bài tập SGK Bài 7 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Video-Banner

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 7 Nitơ giúp các em học sinh biết được vị trí của nitơ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron và cấu tạo phân tử nitơ; hiểu được tính chất hóa học của nitơ, ứng dụng của nitơ và điều chế nitơ.

ANYMIND
Video-Banner

 

YOMEDIA