YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Giải bài tập 4 tr 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất và chất nào dễ nhất ? Vì sao ?

N2 → 2N; ΔH = +946kJ/mol

H2 → 2H; ΔH = +431,8kJ/mol

O2 → 2O; ΔH = +491kJ/mol

Cl2 → 2Cl; ΔH=+238kJ/mol

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

ΔG = ΔH - T. ΔS 

Nhiệt động lực học hóa học đã chứng minh rằng ΔG càng âm thì phản ứng càng dễ dàng xảy ra theo chiều đang xét. 

Ở điều kiện thường tức là 25oC , T = 298 K , vậy T > 0. 

Các phản ứng, chúng đều làm tăng xác suất nhiệt động của hệ lên 2 lần ( từ 1 mol tạo thành 2 mol) , tức ΔS > 0 

Vậy để ΔG càng âm thì ΔH phải càng nhỏ ( vì -T.ΔS đã âm) 

Theo thứ tự ΔG tăng dần là Cl> H2> O2> N 2 tương ứng với thứ tự giảm dần khả năng phản ứng 

Cl> H> O> N 2

Vậy thâm gia phản ứng khó nhất là N2, dễ nhất là Cl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Tra xanh

  ở điều kiện nào Nito trở nên hoạt động ( không ở trạng thái trơ )?

   

  Nito không duy trì sự hô hấp , Nito có phải là khí độc không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lan Ha

  hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học : 

  khí A \(\xrightarrow[\left(1\right)]{H_2O}\)Dung dịch A\(\xrightarrow[\left(2\right)]{+HCl}\)B\(\xrightarrow[\left(3\right)]{+NaOH}\)Khí A\(\xrightarrow[\left(4\right)]{+HNO_3}\)C\(\xrightarrow[\left(5\right)]{t^o}\)D + H2O .

  Biết rằng A là một hợp chất của nito.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

   So sánh phân tử nitơ nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi ? Phân tử CO2 ? Phân tử metan ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

   Một Oxít của Nitơ có dạng NxOy. Biết khối lượng của Nitơ trong phân tử chiếm 30,4 % ngoài ra cứ 1,15 g Oxít này chiếm thể tích 0,28 lít (đktc). Xác định công thức của Oxít.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA