OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Giải bài tập 4 tr 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất và chất nào dễ nhất ? Vì sao ?

N2 → 2N; ΔH = +946kJ/mol

H2 → 2H; ΔH = +431,8kJ/mol

O2 → 2O; ΔH = +491kJ/mol

Cl2 → 2Cl; ΔH=+238kJ/mol

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

ΔG = ΔH - T. ΔS 

Nhiệt động lực học hóa học đã chứng minh rằng ΔG càng âm thì phản ứng càng dễ dàng xảy ra theo chiều đang xét. 

Ở điều kiện thường tức là 25oC , T = 298 K , vậy T > 0. 

Các phản ứng, chúng đều làm tăng xác suất nhiệt động của hệ lên 2 lần ( từ 1 mol tạo thành 2 mol) , tức ΔS > 0 

Vậy để ΔG càng âm thì ΔH phải càng nhỏ ( vì -T.ΔS đã âm) 

Theo thứ tự ΔG tăng dần là Cl> H2> O2> N 2 tương ứng với thứ tự giảm dần khả năng phản ứng 

Cl> H> O> N 2

Vậy thâm gia phản ứng khó nhất là N2, dễ nhất là Cl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Nguyễn Hồng Tiến

  cho 5,4 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch chứa 44,6 gam muối và thấy thoát ra V lít khí N2 ở đktc.tính V=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Hỗn hợp khí A gồm: So2, N2, H2 biết tỉ khối của A so với hiđro bằng \(\dfrac{47}{3}\)

  Cho 6,72(l) A tác dụng với BaCl2 thu được 21,7(g) kết tủa. Tính % về m của H2 trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE
  bach dang

  hỗn hợp a gồm khí N2 và H2 . có tỉ lệ tích là \(\dfrac{3}{2}\) tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Tra xanh

  ở điều kiện nào Nito trở nên hoạt động ( không ở trạng thái trơ )?

   

  Nito không duy trì sự hô hấp , Nito có phải là khí độc không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF