RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bằng thí nghiệm nào có thể biết được nitơ có lẫn một tạp chất: Clo, Hidro clorua, hidosunfat? Viết Phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Dẫn hỗn hợp khí trên qua dung dịch (KI + hồ tinh bột) thấy có màu xanh xuất hiệ là có khí clo Cl2 + 2KI→ 2KCl + I2,I2 làm hồ tinh bột hóa xanh.

- Dẫn qua dung dịch Cu(NO3) có ↓đen là H2 S.

H2S+Cu(NO3)2 → CuS↓đen + 2HNO3

- Dẫn qua dung dịch AgNO3 có↓ trắng là HCl.

HCl + AgNO3 → AgCl↓trắng + HNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 • hà trang

  Cho 13,4 gam hỗn hợp Fe, Al, Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M (lấy dư 10%) thu được 4,48 lít hỗn hợp NO, N2O có tỉ khối đối với hiđro là 18,5 và dung dịch không chứa muối amoni. Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng là: 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Lê Giang

  Nhận xét nào về N2 là sai

  A: o dieu kien thuong N2 la vhat khi        B:phan ttu N2 co chua kien ket ba

  C:khi N2 tan rat tot trong nuoc               D:khi N2 khong duy tri su chay va ho hap

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA