RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 3 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nêu những tính chất hóa học đặc trưng của nito và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Tính chất hóa học của N2: N2 thể hiện tính khử và tính oxi hóa

Nito thể hiện tính khử

N2 + O⇔ 2NO (N2 -2e → 2N2+)

Nito thể hiện tính oxi hóa

N2 + 3H⇔ 2NH3 (N2 + 6e → 2N-3)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 • Hong Van

  một hỗn hợp của khí Nitơ gồm:NO,NO2 ,NxO  biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn hợp là:%VNO = 50%, %VNO2= 25%.Thành phần phần % về khồi lượng NO có trong hỗn hợp là 40%.Xác định công thức hóa học của khí NxO.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Kim Ngan

  đốt cháy 2.24g hỗn hợp x gồm h2 và nitơ oxit can 1,12 l oxi o dktc xac dinh thanh phan phan tram khoi luong va the tich hon hop x

  cau2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA