RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao

Ion nitrua N3- có cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào, của ion halogenua và của ion kim loại kiềm nào? Hãy viết cấu hình của chúng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Cấu hình e của N: (Z = 7): 1s22s22p3

- Cấu hình e của N3-: (N + 3e → N3-): 1s22s22p6

- Cấu hình e của Ne ( Z = 10): 1s22s22p6

- Cấu hình e của F- ( F + e → F-): 1s22s22p6

- Cấu hình e của Na+ ( Na → Na+ + e): 1s22s22p6

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 40 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 • Tra xanh

  ở điều kiện nào Nito trở nên hoạt động ( không ở trạng thái trơ )?

   

  Nito không duy trì sự hô hấp , Nito có phải là khí độc không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Ha

  hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học : 

  khí A \(\xrightarrow[\left(1\right)]{H_2O}\)Dung dịch A\(\xrightarrow[\left(2\right)]{+HCl}\)B\(\xrightarrow[\left(3\right)]{+NaOH}\)Khí A\(\xrightarrow[\left(4\right)]{+HNO_3}\)C\(\xrightarrow[\left(5\right)]{t^o}\)D + H2O .

  Biết rằng A là một hợp chất của nito.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA