ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 7.7 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.7 trang 11 SBT Hóa học 11

Nén một hỗn hợp khí gồm 2,0 mol nitơ và 7,0 mol hiđro trong một bình phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và nhiệt độ của bình được giữ không đổi ở 450oC. Sau phản ứng thu được 8,2 mol một hỗn hợp khí.

1. Tính phần trăm số mol nitơ đã phản ứng.

2. Tính thể tích (đktc) khí amoniac được tạo thành.

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.7

                                N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3(k)

Số n khí ban đầu:         2           7           0

Số n khí đã phản ứng:  x           3x

Số n khí lúc cần bằng: 2 - x      7 - 3x      2x

Tổng số mol khí lúc cân bằng:

(2 - x) + (7 - 3x) + 2x = 9 - 2x

Theo đề bài : 9 - 2x = 8,2 ⇔ x = 0,4

1. Phần trăm sô mol nitơ đã phản ứng: 

(0,4.100%) : 2 = 20%

2. Thể tích (đktc) khí amoniac được tạo thành:

2.0,4.22,4 = 17,9 (lít).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.7 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF