RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 7.7 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.7 trang 11 SBT Hóa học 11

Nén một hỗn hợp khí gồm 2,0 mol nitơ và 7,0 mol hiđro trong một bình phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và nhiệt độ của bình được giữ không đổi ở 450oC. Sau phản ứng thu được 8,2 mol một hỗn hợp khí.

1. Tính phần trăm số mol nitơ đã phản ứng.

2. Tính thể tích (đktc) khí amoniac được tạo thành.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.7

                                N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3(k)

Số n khí ban đầu:         2           7           0

Số n khí đã phản ứng:  x           3x

Số n khí lúc cần bằng: 2 - x      7 - 3x      2x

Tổng số mol khí lúc cân bằng:

(2 - x) + (7 - 3x) + 2x = 9 - 2x

Theo đề bài : 9 - 2x = 8,2 ⇔ x = 0,4

1. Phần trăm sô mol nitơ đã phản ứng: 

(0,4.100%) : 2 = 20%

2. Thể tích (đktc) khí amoniac được tạo thành:

2.0,4.22,4 = 17,9 (lít).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.7 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Kim Ngan

  Hỗn hợp khí A gồm: So2, N2, H2 biết tỉ khối của A so với hiđro bằng \(\dfrac{47}{3}\)

  Cho 6,72(l) A tác dụng với BaCl2 thu được 21,7(g) kết tủa. Tính % về m của H2 trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach dang

  hỗn hợp a gồm khí N2 và H2 . có tỉ lệ tích là \(\dfrac{3}{2}\) tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
YOMEDIA