YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 7.5 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.5 trang 11 SBT Hóa học 11

Cho hỗn hợp các chất khí sau: N2, CO2, SO2, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.5

Cho hỗn hợp các chất khí đi từ từ qua dung dịch NaOH lấy dư. Các khí CO2, SO2, Cl2, HCl phản ứng với NaOH, tạo thành các muối tan trong dung dịch.

Khí nitơ không phản ứng với NaOH sẽ thoát ra ngoài.

Cho khí nitơ có lẫn một ít hơi nước đi qua dung dịch H2SOđậm đặc, hơi nước sẽ bị H2SO4 hấp thụ, ta thu được khí nitơ tinh khiết.

Các phương trình hoá học :

CO+ 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.5 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA