RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 7.5 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.5 trang 11 SBT Hóa học 11

Cho hỗn hợp các chất khí sau: N2, CO2, SO2, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có).

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.5

Cho hỗn hợp các chất khí đi từ từ qua dung dịch NaOH lấy dư. Các khí CO2, SO2, Cl2, HCl phản ứng với NaOH, tạo thành các muối tan trong dung dịch.

Khí nitơ không phản ứng với NaOH sẽ thoát ra ngoài.

Cho khí nitơ có lẫn một ít hơi nước đi qua dung dịch H2SOđậm đặc, hơi nước sẽ bị H2SO4 hấp thụ, ta thu được khí nitơ tinh khiết.

Các phương trình hoá học :

CO+ 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.5 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Nhi

  Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol nitơ và 7 mol hiđro trong một bình phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và nhiệt độ của bình được giữ không đổi ở 450°C. Sau phản ứng thu được 8,2 mol một hỗn hợp khí.

  1. Tính phần trăm số mol nitơ đã phản ứng.

  2. Tính thể tích (đktc) khí amoniac được tạo thành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hong Van

  Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, C02, S02, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA