ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Bài tập 7.3 trang 10 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.3 trang 10 SBT Hóa học 11

Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm:

NH4NO2 t→ N2 + 2H2O

Trong phản ứng này, nguyên tố nitơ đóng vai trò gì?

A. Chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

B. Chỉ đóng vai trò chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không phải chất oxi hóa, cũng không phải là chất khử.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.3

Nhận thấy số oxi hóa của nitơ vừa tăng vừa giảm => Nitơ vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.3 trang 10 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA