RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7.2 trang 10 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.2 trang 10 SBT Hóa học 11

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc.

B. Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoá học.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

D. Số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+ , NO3,NO 2lần lượt là -2, +4, -3, +5, +3.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.2

A. sai vì nitơ không phải là một khí độc.

B. đúng

C. sai vì khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính oxi hóa.

VD: 3Mg+N→ Mg3N2

D. sai vì số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+ , NO3,NO2lần lượt là -3, +4, -3, +5, +3.

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 10 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Yến Nhi

  Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường N2 là một chất trơ? Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Yến Nhi

  Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA