ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 7.1 trang 10 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.1 trang 10 SBT Hóa học 11

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Nguyên tử nitơ có hai lớp electron và lớp ngoài cùng có ba electron.

B. Số hiệu nguyên tử của nitơ bằng 7.

C. Ba electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được ba liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác.

D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s22s22p3 và nitơ là nguyên tố p.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.1

B, C, D đúng.

A sai vì nguyên tử nitơ lớp ngoài cùng có năm electron.

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 10 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
MGID