RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7.4 trang 10 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.4 trang 10 SBT Hóa học 11

Trong phản ứng hóa học nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử?

A. 3Mg + N2 → Mg3N2

B. 2Al + N→ 2AlN

C. N2 + 3H2 → 2NH3

D. N2 + O2 → 2NO

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.4

Số oxi hóa từ 0 lên +2 → nitơ thể hiện tính khử

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.4 trang 10 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Hiền Thanh
  Cho hh A gồm N2 và H2 vs tỉ lệ mol 3:1 tạo pư giữa N2 và H2 cho ra NH3 với hiệu suất h% thu dc hỗn hợp khí B. Tỉ khối A so vs B là 0.6 Giá trị của h là?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Việt Nguyễn

  Giúp mình nhé

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
YOMEDIA