RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là

A. 10 atm

B. 8 atm

C. 9 atm

D. 8,5 atm

  bởi Huy Hạnh 21/05/2020
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (10)

 • Thể tích H2 phản ứng là 10.60% = 6 lít.

  Phương trình phản ứng hoá học:

                        N2  + 3H2 ⇔  2NH3

  Ban đầu        10 lít    10          0

  Phản ứng        2         6          4

  Sau phản ứng  8        4           4

  Vì trước và sau phản ứng nhiệt độ không thay đổi nên 

  Tổng thể tích N2 và H2 ban đầu là 20 lít. Tổng thể tích của hỗn hợp N2, H2 và NH3 sau phản ứng là 16 lít.

  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} \to \frac{{20}}{{16}} = \frac{{10}}{{{P_2}}}\)

  ⇒ P2 = 8 atm      

  ⇒   Đáp án B.

    bởi Lê Thánh Tông 22/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là

  A. 10 atm

  B. 8 atm

  C. 9 atm

  D. 8,5 atm

    bởi Quang Nhân 25/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • đáp án B

    bởi Nhát chém lưỡi địa 26/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Quanq Link 28/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B Đấy

    bởi Trần Xuân Phú 01/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Hồng Thanh 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Tấn Sang 10/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đáp án B

    bởi Bùi Văn Luân 15/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA