OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 7.6 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.6 trang 11 SBT Hóa học 11

Trong một bình kín dung tích 10,0 lít chứa 21,0 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25oC.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.6

Số mol khí N2 là 21 : 28 = 0,75 (mol).

Áp suất của khí N2:

p = nRT : V = [0,75.0,082(25+273)] : 10= 1,83 (atm).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.6 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF