RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện ?

  • A. 
   Phơi quần áo lên dây điện
  • B. 
   Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện
  • C. 
   Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình
  • D. 
   Chơi thả diều gần đường dây tải điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để đảm bảo an toàn, các em học sinh nên làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41533

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA