RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

   Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toàn đối với cơ thể người.

  • A. 
   Nhỏ hơn hoặc bằng 40V.
  • B. 
   Nhỏ hơn hoặc bằng 50V.
  • C. 
   Nhỏ hơn hoặc bằng 60V.
  • D. 
   Nhỏ hơn hoặc bằng 70V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Sử dụng hiệu điện thế khi làm thí nghiệm là an toàn đối với cơ thể người: Nhỏ hơn hoặc bằng 40V.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10193

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA