RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Câu phát biểu nào sau đây là đúng ?

  Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì : 

  • A. 
   dòng điện không khi nào đi qua cơ thể người.
  • B. 
   dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm
  • C. 
   dòng điện có thể đi qua cơ thể người và gây nguy hiểm.
  • D. 
   Cả 3 phương án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41531

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA