ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sử dụng loại đèn nào dưới đây sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất? 

  • A. 
   Đèn compac.
  • B. 
    Đèn dây tóc nóng sáng.
  • C. 
   Đèn LED (Điốt phát quang)
  • D. 
   Đèn ống (đèn huỳnh quang)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng đèn dây tóc nóng sáng sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41529

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA