RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người?

  • A. 
   6V 
  • B. 
   39V    
  • C. 
   12V
  • D. 
   22V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7

  • Chỉ làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V.
  • Nên đáp án D sẽ nguy hiểm điến với cơ thể người
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10190

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA