OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

  • A. 
   100
  • B. 
   200
  • C. 
   300
  • D. 
   400

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì 600 : 2 = 300 nên trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với giá trị 300.

  Đáp án cần chọn là C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262254

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON