OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây dài 1239 cm. Người ta cắt đi 1/7 sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

  • A. 
   147 cm
  • B. 
   177 cm 
  • C. 
   1062 cm 
  • D. 
   1092 cm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người ta đã cắt đi số xăng-ti-mét là:

  1239 : 7 = 177 (cm)

  Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

  1239 – 177 = 1062 (cm)

  Đáp số: 1062cm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262351

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF