OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mẹ đi chợ mua một quả bưởi nặng 1 kg ,600 g và một quả dưa nặng 2 kg. Quả dưa nặng hơn quả bưởi số gam là: 

  • A. 
   40 gam 
  • B. 
   400 gam 
  • C. 
   3600 gam 
  • D. 
   4000 gam 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi: 1kg 600g = 1600g ; 2kg = 2000g

  Qua dưa nặng hơn quả bưởi số gam là:

  2000 − 1600 = 400 (g)

  Đáp số: 400g.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262310

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF