OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho bốn chữ số 0; 1; 2; 3. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có bốn chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

  • A. 
   2333 
  • B. 
   2187 
  • C. 
   2287 
  • D. 
   3233 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ các số đã cho, số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là 3210

  Từ các số đã cho, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là 1023

  Hiệu của hai số vừa tìm được là: 3210 – 1023 = 2187.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262318

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON