OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một công ty, tuần một sản xuất được 3692 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 2978 sản phẩm. Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

  • A. 
   6570 sản phẩm 
  • B. 
   6660 sản phẩm 
  • C. 
   6670 sản phẩm 
  • D. 
   6560 sản phẩm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

  3692 + 2978 = 6670 (sản phẩm)

  Đáp số: 6670 (sản phẩm).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262267

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON