OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một công ty, tuần đầu sản xuất được 3692 sản phẩm. Tuần thứ hai, họ chỉ sản xuất được 2978 sản phẩm. Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

  • A. 
   704 sản phẩm 
  • B. 
   741 sản phẩm 
  • C. 
   714 sản phẩm 
  • D. 
   740 sản phẩm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

  3692 – 2978 = 714 (sản phẩm)

  Đáp số: 714 (sản phẩm).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262293

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON