OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép toán 3628 - 1353 là:

  • A. 
   2275 
  • B. 
   2265 
  • C. 
   2375 
  • D. 
   2365 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kết quả của phép toán là:

  3628 −1353 = 2275

  Đáp án cần chọn là A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262291

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON