ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự…

  • A. 
   Giảm điện dung của các tụ điện.
  • B. 
   Tăng điện dung của các tụ điện.
  • C. 
   Tăng trị số của các điện trở.
  • D. 
   Giảm trị số của các điện trở.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Tăng điện dung của các tụ điện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12238

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT