ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Chức năng của mạch tạo xung là:

  • A. 
   Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.
  • B. 
   Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.
  • C. 
   Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.
  • D. 
   Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Chức năng của mạch tạo xung là biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12245

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT