RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

  • A. 
   Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).
  • B. 
   Thay đổi tần số của điện áp vào.
  • C. 
   Thay đổi biên độ của điện áp vào.
  • D. 
   Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12235

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA