ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

  • A. 
   Một đầu vào và một đầu ra.
  • B. 
   Hai đầu vào và một đầu ra.
  • C. 
   Một đầu vào và hai đầu ra.
  • D. 
   Hai đầu vào và hai đầu ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  IC khuếch đại thuật toán có hai đầu vào và một đầu ra.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12244

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT