ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn…

  • A. 
   Cùng dấu và cùng pha nhau.
  • B. 
   Ngược dấu và ngược pha nhau.
  • C. 
   Ngược dấu và cùng pha nhau.
  • D. 
   Cùng dấu và ngược pha nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Ngược dấu và ngược pha nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12242

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT