ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, người ta đã sử dụng những loại linh kiện điện tử nào?

  • A. 
   Tranzito, điện trở và tụ điện.
  • B. 
   Tirixto, điện trở và tụ điện.
  • C. 
   Tranzito, đèn LED và tụ điện.
  • D. 
   Tranzito, điôt và tụ điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Tranzito, điện trở và tụ điện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12237

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT