RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuôc thử nào sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

  • A. 
   Dung dịch BaCl2
  • B. 
   Dung dịch HCl
  • C. 
   Dung dịch AgCl
  • D. 
   Dung dịch NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng dung dịch HCl

  - Có khí bay lên là dung dịch natri cacbonat

  - Không có hiện tượng gì là dung dịch natri sunfat.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116226

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA