RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Bằng phương pháp nào khẳng định được trong khí oxi có lẫn khí CO2 và khí SO2?

  • A. 
   Cho khí oxi đi qua dung dịch KCl
  • B. 
   Cho khí oxi đi qua dung dịch Ca(OH)2
  • C. 
   Cho khí oxi đi qua dung dịch HCl
  • D. 
   Cả 3 phương pháp trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho khí oxi đi qua dung dịch Ca(OH)2 nếu xuất hiện kết tủa trắng thì khẳng định được trong khí oxi có lẫn khí CO2 và khí SO2

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (kết tủa trắng)

  SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 (kết tủa trắng) + H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11686

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA