RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sắt (II) oxit không tồn tại được trong:

  • A. 
   Dung dịch Ca(OH)2
  • B. 
   Dung dịch Na2SO4
  • C. 
   Nước
  • D. 
   Dung dịch H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11684

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA