RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để biến đổi sắt (II) oxit thành sắt (III) hiđroxit có thể dùng lần lượt hoá chất là

  • A. 
   HCl ; NaOH, không khí ẩm.
  • B. 
   NaOH ; HCl; không khí khô.
  • C. 
   NaOH ; nước; không khí ẩm.
  • D. 
   Nước ; NaOH; không khí khô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để biến đổi sắt (II) oxit thành sắt (III) hiđroxit có thể dùng lần lượt hoá chất là HCl ; NaOH, không khí ẩm.

  FeO + HCl → FeCl2 + H2O

  FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  → 4Fe(OH)3

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13736

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA